KAZANIA
11-12-2011
  Iza Ciesiółka

Chcę być sob± przed Tob±


Aby ¶ci±gn±ć kazanie na komputer, proszę:
1. klikn±ć prawym przyciskiem myszy na czerwon± ikonkę "pobierz",
2. zaznaczyć opcję "zapisz element docelowy jako",
3. wybrać lokalizację na własnym dysku,
4. klikn±ć "zapisz plik",
5. chwilę poczekać :-) 
Positive Power
(c) by Droga Warszawa